Members

Fukuma Laboratory's Members
Professor Takeshi Fukuma
Associate professor Yasufumi Takahashi
Assistant Professor Kazuki Miyata
Postdoctoral Fellow Zhou Yuanshu
Researcher Misao Miyazaki
D2 Keisuke Miyazawa
M2 Takumi Igarashi
Takahiro Okamoto
Yuta Kawagoe
Kazuyoshi Takeuchi
Naoki Nakajima
Kaito Hirata
M1 Fumiya Komatsu
Daiki Taniguchi
Kyosuke Nakayama
Takafumi Miyamoto
Tsubasa Yamashita
B4 Kosuke Adachi
Tomohiro Ando
Junichi Omi
Masato Ota
Taku Higasayama
Hiroki Higashi
Takumi YoshinoOB・OG
2016FY Researcher Mariko Toyoda
 D Natsumi Inada
 M Takuya Kitagawa
Toshiki Yamamura
2015 FY Assistant Professor Hitoshi Asakawa
 D Kyoko Honbo
 M Kazufumi Takao
2014 FY D Seyed Mohammad Reza Akrami
 M Shoichiro Ogata
 Keita Suzuki
 B Tomoki Sakai
Yoshihiko Yamada
2013 FY PD Naritaka Kobayashi
 M Hisanori Izumi
 B Taiki Kobayashi
Norihisa Oku
Yasuhiro Fujita
2012 FY M Shirou Itakura
Yukitoshi Katagiri
 B Hironori Nakayachi
2011 FY M Keisuke Ohnishi
Shunsuke Yoshioka
 B Shoji Furuya
Kiyonori Yoshida
2010 FY B Satoshi Yamada
2009 FY M Yuji Mitani
 B Satoshi Usyo
Ken-ichi Nishimura
2008 FY B Yasumasa Ueda