Members

Fukuma Laboratory Staff

Position Name
Professor Takeshi Fukuma
Assistant Professor Kazuki Miyata
Assistant Professor Keisuke Miyazawa
Postdoctoral Fellow Kaito Hirata
Postdoctoral Fellow Kazuho Daicho

NanoLSI Members

Position Name
Assistant Professor・URA Yuki Kunioka
Assistant Professor Takehiko Ichikawa
Assistant Professor Ayhan Yurtsever
Assistant Professor Takashi Sumikama
Technical Staff Hirotoshi Furusho
Technical Staff Weilin Wei
Technical Staff Masayoshi Okamoto
Technical Staff Yousuke Kikuchi
Researcher Misao Miyazaki
Researcher Makoto Matsuoka
Researcher Makiko Kudo
Researcher Risa Omura

Students

Grade Name
D3 Takahiro Kawabata
D2 Takahiko Ikarashi
  Shinnosuke Yamamoto
D1 Ryohei Kojima
  Mohammad Shahidul Alam
Mohammad Mubarak Hosain
M2 Yoshihiko Asano
  Kosuke Katagiri
  Yuya Sasaki
  Yuya Tsuda
  Keigo Teramae
  Itsuki Hase
  Tomohiro Maesaka
  Yosuke Miyakoshi
  MD Fahim Newaz
M1 Subaru Okunishi
  Suzuki Hirohito
  Daiki Hamasaki
  Sou Fujita
  Tomoki Nakagawa
  Zhang Haohui
  Sawa Konishi
  Takumi Goto
  Kaiji Takeuchi
B4 Yoichi Kumagai
  Ukyo Shimasaki
  Kyosuke Matsumoto
  Kaisei Matsumori
  Daichi Yashiro
  Kenta Wakabayashi

Alumni

                              
Fiscal year Grade Name
FY 2022 Assistant Professor Sivashanmugan Kundan
FY 2021 Researcher Naoko Okano
  M2 Tomoya Aoyama
    Yusuke Kawabe
    Taiki Kitamura
    Ryo Sakakibara
    Tetsuya Shirokawa
    Naoyuki Miyashita
FY 2020 Assistant Professor Marcos Penedo García
  Assistant Professor Lei Yang
  D Kaito Hirata
  D1 Arash Badami Behjat
  M Rikou Shuu
  Masayuki Harada
  M Daichi Mizushima
  B4 Tei Bokui
FY 2019 Technical Staff Hirokazu Ishida
  Admin. Assistant Yuka Hineno
    Kazumi Hayashi
  M2 Kosuke Adachi
    Tomohiro Ando
    Junichi Omi
    Taku Higasayama
    Hiroki Higashi
    Takumi Yoshino
    Rikou Shuu
FY 2018 M Fumiya Komatsu
Daiki Taniguchi
Kyousuke Nakayama
 Takafumi Miyamoto
Tsubasa Yamashita
B Masato Ota
Tatsufumi Agari
Suguru Yoshimoto
FY 2017 M akumi Igarash
Takahiro Okamoto
Yuta Kawagoe
 Kazuyoshi Takeuchi
Naoki Nakajima
FY 2016 Researcher Mariko Toyoda
D Natsumi Inada
M Takuya Kitagawa
 Toshiki Yamamura
B Satoshi Iwasaki
    Naoki Bansaku 
FY 2015 Assistant Professor Hitoshi Asakawa
D Kyoko Honbo
M Kazufumi Takao
Naotaka Nakajima
FY 2014 D Seyed Mohammad Reza Akrami
M Shoichiro Ogata
Keita Suzuki
B Tomoki Sakai
Yoshihiko Yamada
FY 2013 PD Naritaka Kobayashi
M Hisanori Izumi
B Taiki Kobayashi
Norihisa Oku
 Yasuhiro Fujita
FY 2012 M Shirou Itakura
    Yukitoshi Katagiri
  B Hironori Nakayachi
 FY 2011 M Keisuke Ohnishi
    Shunsuke Yoshioka
  B Shoji Furuya
    Kiyonori Yoshida
 FY 2010 B Satoshi Yamada
 FY 2009 M Yuji Mitani
  B Satoshi Usyo
    Ken-ichi Nishimura
 FY 2008 B Yasumasa Ueda